Vad vill vi och vad gör vi!

tisdag 31 augusti 2021

Pepe Brolén och Kajsa Tirén

Vi är idag 38 medlemmar med varierande ålder, kön, bakgrund, yrken och intressen vilket gör att vi trivs med varandra och har mycket trevligt. Klubben består av 20 procent kvinnor och 80 procent män. Vi träffas i Vallentunas Kulturhus på fredagsmorgnar en timme mellan klockan 07.30 och 08.30 för gemensam frukost och ett intressanta föredrag. I vår klubb som i Rotary i stort är kamratskap, mångfald och ledarskap viktigt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sammankomster och under coronapandemin har vi träffats på digitala möten via zoom.

Varje fredagsmorgon får du alltså ta del av ett intressant föredrag av hög kvalitet som ökar din kunskap och ger tillfälle för reflektion. Du får även möjlighet att träffa många människor i olika befattningar i sina yrkesroller. Kom gärna och besök oss som gäst en fredagsfrukost som bara är en timme långt innan dagens arbete tar vid.

Vi stöder ungdomsverksamhet i Vallentuna med stipendier till Ungt Företagande på gymnasiet, stipendier till ungdomar på Kulturskolan och bidrag till 4 H-gården.

Utöver våra frukostmöten ordnar vi studiebesök och andra aktiviteter för att utveckla och stärka klubbandan.

Välkommen!