Utrota polio genom Polio Plus

tisdag 16 oktober 2018

Pepe Brolén

Rotary startade för ett antal år sedan ett program för att utrota epedemisk polio. Programmet döptes till Polio Plus. UNICEF och Bill och Milinda Gates Foundation har sedan tillkommit och stöttat programmet. Hittills har vi tillsammans satsat ett antal miljarder(!) dollar. Fortfarande finns dock epidemisk polio kvar i några få länder i Afrika och Mellanöstern men förhoppningarna är goda att målet skall vara nått relativt snart. Vår klubb sponsrar programmet bland annat genom att till våra föreläsare som ersättning för deras medverkan sätta in medel som motsvara 20 vaccinationer.