Vallentuna

Plats

Vallentuna är en snabbt växande kommun där utvecklingstakten är hög, samtidigt som närheten till natur och landsbygd värderas högt. Kommunen har ett levande kulturlandskap, rikt på fornlämningar. Ingenstans i världen finns så många runskrifter som runt Vallentunasjön. Det har också inspirerat till Rotaryföreningens logga.  I kommunen bor drygt 33 000 invånare, medelåldern är 38,7 år. Här finns över 3900 företag, de flesta mikroföretag med färre än 10 anställda.  Källor: Valletuna kommun och Företagarna